icon-arrow-right
HomeMVOOmgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Aan het invullen van de openbare ruimte kleeft een grote verantwoordelijkheid. Dat beseffen we bij Loostad maar al te goed. Wij realiseren ons dat een project alleen succesvol tot stand komt als alle belanghebbenden tijdig van de juiste informatie worden voorzien. Vroegtijdig communiceren met de omgeving en overlast door bouwwerkzaamheden beperken zijn taken die wij samen met onze aannemers uiterst serieus nemen.

Onze open wijze van communiceren draagt bij aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Hierdoor ontstaat er een positieve dynamiek die bijdraagt aan een optimale inpassing van het plan in haar omgeving. Om mensen een uniek inzicht te geven in elk stadium van het project, van ontwerp tot verkoop maken wij naast traditionele middelen als websites en on- en offline nieuwsbrieven ook gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals animaties en Virtual Reality brillen. Ook het unieke Wooniversum van VolkerWessels zetten wij in voor visualisaties van toekomstige projecten op objectniveau of als virtuele maquette van het hele ontwikkelingsgebied.

Bewuste Bouwers

VolkerWessels is één van de initiatiefnemers van Bewuste Bouwers. Dit is een gedragscode voor bouwplaatsen met als doel het imago van de bouw te verbeteren. Als werkmaatschappij van VolkerWessels hanteren wij deze gedragscode op de bouwplaats. De bouwplaats is immers ons visitekaartje!

Pijlers

Bewust

Bewuste Bouwers communiceren proactief. De omgeving is voor aanvang van en tijdens de bouw over de bouwwerkzaamheden geïnformeerd. Klachten en verzoeken worden snel en professioneel afgehandeld.

 

Veilig

Bewuste Bouwers werken bovenal veilig. Bouwactiviteiten mogen geen onaanvaardbaar risico vormen voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en omgeving. Een bouwplaats kan voor veel overlast en verkeershinder zorgen. Bewuste Bouwers realiseren zich dat en trachten overlast te voorkomen of te beperken.

 

Milieu

Bewuste Bouwers zijn milieubewust en hebben oog voor afvalmanagement en energiebesparing.

 

Verzorgd

Een bouwplaats van Bewuste Bouwers is schoon en opgeruimd. Bouwmaterialen zijn opgeruimd, opgestapeld en waar nodig afgedekt. Vuil en stof worden geminimaliseerd.

 

Sociaal

Bewuste Bouwers zijn het visitekaartje van de bouwsector. Zij stellen zich correct en professioneel op naar de omgeving. Bewuste Bouwers zorgen goed voor hun medewerkers.

+